Gmina BrodnicaBIPMapka GminyAgroturystykaKontakt
Wyszukiwarka: 
MENU GŁÓWNE
SONDAWYPOWIEDZ SIĘ
dostępne podstrony:


Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim mieszkańcom Gminy Brodnica najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, spokoju, smacznego jajka oraz obfitości na świątecznym stole.

Niech ten czas Świąt Wielkanocnych będzie okazją do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

 
Wójt Gminy Brodnica
Edward Łukaszewski

UWAGA !

Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Brodnica - do czerwca 2014 roku

Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Brodnica znajduje się do pobrania w Urzędzie Gminy Brodnica oraz w poniższym załączniku.

img-z03093621.pdfHarmonogram wywozu śmieci do czerwca 2014 roku

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Brodnica informuje, że dnia 24 maja 2014 r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Szczegóły zbiórki znajdują się w załączniku poniżej albo w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13 A lub informacje można uzyskać pod numerem telefonów (56) 49 416 28
lub (56) 49 416 30

img-411082222.pdfOgłoszenie

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych

W dniu 17 kwietnia 2014r. w Urzędzie Gminy Brodnica zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Na wsparcie realizacji zadań z zakresu: pomocy społecznej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczono w budżecie Gminy Brodnica środki finansowe w wysokości 80.000 zł. Po przeprowadzeniu konkursów, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem, Wójt przyznał dotacje i zawarł umowy z poniższymi organizacjami:Inwestycje w Szczuce, Podgórzu i Cielętach

W gminie Brodnica wraz z rozpoczęciem wiosny zaczęła się realizacja zaplanowanych do wykonania w tym roku inwestycji. Jako pierwsze rozpoczęliśmy zadania w Szczuce - remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci, Podgórzu - budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej oraz w Cielętach – także budowa placu zabaw dla dzieci.  

Zadanie w Szczuce, którego wykonanie kosztuje 466.759,10 zł współfinansowane jest w 85 % z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Zadania w Podgórzu i Cielętach kosztują łącznie 113.125,35 zł i również uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.


Gminne Zawody Sportowe „WIOSENNE WYŚCIGI”

W dniu 3 kwietnia na terenie gminnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szabdzie odbyły się Gminne Zawody Sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych ”Wiosenne Wyścigi”. Celem zawodów było wszechstronne rozwijanie zainteresowań sportem, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play, integrowanie klas przez współzawodnictwo, wyzwalanie u dzieci radości i zadowolenia płynącego ze wspólnej zabawy. Organizatorem imprezy była Gmina Brodnica i Szkoła Podstawowa w Szabdzie. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze wszystkich gminnych szkół. Fundatorem nagród była Gmina Brodnica.


Dzień Kobiet w Karbowie
 
W dniu 8 marca 2014r. w Świetlicy Wiejskiej w Karbowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Współorganizatorem tego święta był Wójt Gminy Brodnica wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką oraz Klubem Seniora „Karbowianie”. Na spotkanie przybyło około 60 osób. Wójt złożył życzenia wszystkim paniom oraz na ręce Przewodniczącej KGW przekazał okolicznościowy upominek.


Porozumienie w sprawie współpracy przy budowie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna

W dniu 28 lutego Wójt Gminy Brodnica podpisał wspólnie ze Starostą Brodnickim, Wicestarostą Brodnickim, Burmistrzem Brodnicy oraz Wójtem Gminy Zbiczno porozumienie o zasadach współpracy przy  realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”. W uroczystości uczestniczyli także poseł Zbigniew Sosnowski i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, którzy zadeklarowali pomoc przy pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację zadania.


img-306145545.pdfPorozumienie o zasadach współpracy

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji w Szczuce

W dniu 3 marca br. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Wójt Gminy Brodnica zawarł umowę z Firmą Remontowo-Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa na wykonanie zadnia pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczuka” . Przetarg na wykonanie inwestycji cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ złożono aż 18 ofert. Konkurs plastyczny „Zabytki Gminy Brodnica”

W dniu 30 stycznia 2014r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany przez Gminę Brodnica pt. „Zabytki Gminy Brodnica”. Przedmiotem konkursu było plastyczne przedstawienie zabytku (architektura, detal architektoniczny, elementy krajobrazu związane z historią) znajdującego się na terenie Gminy Brodnica. Konkurs miał na celu pobudzenie wrażliwości plastycznej i historycznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży historią własnej miejscowości, najbliższej okolicy, a także poszerzenie wiedzy historycznej o Gminie Brodnica i popularyzację uroków i wartości zabytków naszego regionu.Budowa placu zabaw dla w Cielętach i parkingu w Podgórzu

W dniu 18 lutego 2014 r. Wójt Gminy Brodnica zawarł umową z firmą WM – Stolarka, Drożdziński Waldemar z Brodnicy na wykonanie zadania polegającego budowie  placu zabaw w Cielętach i parkingu w Podgórzu. W ramach zadania powstanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cielętach wraz z ogrodzeniem i ciągami pieszymi oraz parking na 9 miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Pogórzu. Umowna wartość zadania wynosi 113.125,35 zł, natomiast termin wykonania upływa 15 maja 2014 r. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kwocie łącznej 50.000 zł. Ferie zimowe w Gminie Brodnica

W okresie tegorocznych ferii zimowych w dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Gminie Brodnica zorganizowano zajęcia sportowe w salach gimnastycznych oraz odbywały się też w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zajęcia z dziećmi i młodzieżą zorganizowane w grupach opiekuńczo-wychowawczych.


Informacja dla zwalnianych pracowników.

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego realizuje na terenie województwa kujawsko - pomorskiego projekt pod nazwą OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA! Jest on skierowany do osób zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników z kujawsko - pomorskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne, w tym dokonujących zwolnień grupowych.

Utrata zatrudnienia jest dla każdej osoby, która ją spotyka niemiłym doświadczeniem, mogącym nieść za sobą liczne skutki nie tylko dla niej samej, ale i dla całych rodzin.

Właśnie tym osobom - zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracowników - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego oferuje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu Od zwolnienia do samozatrudnienia.

Szczegóły i informacje

e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl; tel. 56 477 10 46

www.odzwolnienia.firs.org.pl


img-131131403.pdfUlotka

Uroczystość pożegnania ks. płk. Bolesława Lichnerowicza

Dnia 23 stycznia br. Wójt Gminy Brodnica uczestniczył w uroczystościach związanych z pożegnaniem i podziękowaniem za 20 lat posługi kapelana w Wojsku Polskim w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego ks. płk. Bolesława Lichnerowicza. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Farnym w Brodnicy, następnie odbył się uroczysty apel w koszarach 4. Pułku Chemicznego a na zakończenie zorganizowano obiad i spotkanie okolicznościowe w Centrum Caritas w Brodnicy.Stanowisko Wójta Gminy Brodnica dotyczące budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Brodnicy do Zbiczna

Gmina Brodnica ma szczególne usytuowanie w powiecie brodnickim - otacza bowiem nieomal szczelnym pierścieniem miasto Brodnica. U nas większość dróg prowadzi do Brodnicy. To jest nasz "lokalny Rzym" do którego codziennie zmierzamy do pracy, do szkoły, do lekarza i po zakupy, …. Bliskość miasta Brodnicy ma oczywiście zalety, ale też z racji naszego położenia jesteśmy  w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o społeczne oczekiwania wsparcia z naszego budżetu budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach innych niż gminne. Nie unikamy rozwiązywania tych problemów – wręcz przeciwnie wszystkie znajdujące przy drogach powiatowych chodniki (łącznie ponad 5,7 km) a także przy drodze wojewódzkiej do Lidzbarka (2,6 km) zostały wybudowane z inicjatywy i kosztem naszego gminnego samorządu. Chodniki „powiatowe” znajdują się w Sobiesierznie, Szczuce, Podgórzu, Mszanie, Szabdzie i największym sołectwie - Karbowie. Do niektórych z nich powiat i samorząd województwa „dołożył się” dając  część kostki brukowej pomimo, że zadania te nie należą do gminy. Przedstawienie ekologiczne dla dzieci

Dnia 16 stycznia 2014r. w ramach edukacji ekologicznej dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Brodnica w Szkole Podstawowej w Szabdzie przedstawiono show teatralno – ekologiczne. Dzieci klas O-III obejrzały spektakl pt. „W poszukiwaniu Leśnego Szumu” w wykonaniu pracowników Krakowskiego Biura Promocji i Kultury. Spektakl porusza tematykę segregacji odpadów, dzikich wysypisk, zanieczyszczenia lasów, ochrony dzikich zwierząt oraz szkodliwego wpływu hałasu. Jest pełen uśmiechu i ekologicznej zabawy z dziećmi. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków budżetu Gminy Brodnica.


Zawarcie umowy o współpracy międzysamorządowej

Zgodnie z zawartą umową partnerską Gmina Brodnica przystąpiła do wspólnej z Gminą Miasta Brodnicy, Gminą Bobrowo, Gminą Osiek oraz Gminą Zbiczno realizacji projektu pn. "Współpraca JST na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowanego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”Ogłoszono przetargi na udzielenie zamówień publicznych.

Nowy rok rozpoczął się w naszej gminie między innymi od ogłoszenia przetargów nieograniczonych związanych z realizacją zaplanowanych do wykonania w 2014 roku zadań:

1)      Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogrodzenia i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Szczuka – zadanie to  współfinansowane jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności;

2)      Budowa parkingu dla 9 pojazdów samochodowych przy świetlicy wiejskiej we wsi Podgórz oraz budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej we wsi Cielęta – to zadanie również pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

3)      Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domów jednorodzinnych – ta inwestycja sfinansowana będzie ze środków własnych gminy Brodnica a w jej wyniku na osiedlu w Kominach staną 32 nowe słupy oświetleniowe;

4)      Zakup i dostawa materiałów do utwardzania gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Brodnica” - zamówienie to obejmuje dostawę 200 ton kamienia klińca (0 - 32 mm), 2.000 ton kruszywa betonowego (0 - 70 mm) oraz 2.500 ton żwiru zaglinionego (mieszaniny minerałów 0 - 32 mm w tym co najmniej 25% frakcji powyższej 20 mm).

Zapraszamy do składania ofert, szczegóły pod adresem www.bip.brodnica.ug.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2013 r. oraz komunikat uzupełniający o składce na ubezpieczenie zdrowotne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) właściwe jednostki organizacyjne KRUS co miesiąc pobierają zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

W 2013 r. KRUS potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym również KRUS) do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego, sporządzają i przekazują emerytowi/renciście stosowny formularz PIT.
Spotkania opłatkowe w Gminie Brodnica

Tradycją w naszej gminie stało się organizowanie w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia spotkań opłatkowych w świetlicach wiejskich, na które zapraszane są osoby starsze, samotne i w trudnej sytuacji materialnej. Uczestnicy dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia i zasiadają do poczęstunku przygotowywanego przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkaniom towarzyszą kolędy i pastorałki, wykonywane w pierwszej części przez solistów i zespoły ze szkół naszej gminy. W drugiej części spotkania w kolędowaniu uczestniczą sami mieszkańcy. Takie spotkania lokalne odbyły się już w Bartnikach, Niewierzu, Szabdzie, Mszanie Karbowie i Szczuce a jutro (20.12) odbędzie się w Gorczenicy.System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Urzędu Gminy Brodnica w zakładce "Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Brodnica" http://www.bip.brodnica.ug.gov.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=2496

Jednocześnie informacje te są dostępne w formie ulotek w Urzędzie Gminy Brodnica oraz w podanych poniżej załącznikach.

systemgospodarkiodpadamiwgminiebrodnica.pdfSystem gospodarki odpadami komunalnymi - ulotka
zasadyselektywnejzbiorkiodpadow.pdfZasady selektywnej zbiórki odpadów - ulotka

Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Gorczenicy

W dniu 8 grudnia br. w sali sportowej w Gorczenicy po raz kolejny odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem Turnieju była Gmina Brodnica. Uczestniczyło w nim 58 zawodników.


turniejtenisstolowy2013.docxRegulamina Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

Złote gody mieszkańców Gminy Brodnica

W dniu 17 grudnia 2013r. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Mariolą Lulińską wręczyli Państwu Stanisławie i Kazimierzowi Tyburskim zamieszkałym w Nowym Dworze  medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale  nadane zostały Państwu Tyburskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda  za przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim. W obecności przybyłych na tę uroczystość członków rodziny dostojni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Brodnica okolicznościowy prezent, kwiaty oraz serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych jubileuszy.   


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


Od 1 września 2012 r. pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1) w przypadku nauki zawodu – 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_w_2012.doc_informacjanastrone..docDofinansowanie kosztów kształcenia
img-z09083020.pdfFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
img-z09083049.pdfOświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
img-z09083056.pdfOświadczenie obowiązku sporządzania sprawozdańb finansowych
img-z09083105.pdfWniosek o zawiadomieniu zawarcia umowy w celu przygotowania zawodowego z młodocianym
Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” 19.11.2013 r.

W dniu 19.11.2013 r. w świetlicy wiejskiej w Karbowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” wraz z uroczystym rozdaniem zaświadczeń dla uczestników. W spotkaniu udział wzięli: Edward Łukaszewski – Wójt Gminy Brodnica, Agnieszka Kowalkowska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Brodnica, Jarosław Hiszpański – Dyrektor Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy, Wiesława Jaranowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy wraz z pracownikami GOPS oraz uczestnicy projektu.Bieg Strażaka z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dnia 16 października 2013 r. odbył się zorganizowany przez Wójta Gminy Brodnica w Szkole Podstawowej w Gorczenicy „Bieg Strażaka”. Do konkursu przystąpiły dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy zawodnik otrzymał słodycze, a najlepsi pamiątkowe puchary, dyplomy i medale. Oprócz naszych dzieci do zawodów przystąpili uczniowie z Szabdy i Gortatowa. Turniej odbył się w miłej i sympatycznej atmosferze. Czekamy na następne rozgrywki.Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 16 listopada 2013r., w sali sportowej w Gorczenicy odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Celem Turnieju było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości - odzyskania przez Polskę suwerennego bytu państwowego oraz popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród organizacji społecznych, młodzieżowych oraz wśród społeczeństwa gminy Brodnica i Powiatu Brodnickiego. Organizatorem Turnieju była gmina Brodnica.Składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne zmienia się od 01.01.2014 r.

1680 zł wynosi od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.


Jubileusz Muzeum w Brodnicy oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

W dniu 25 października 2013 r. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski wziął udział w uroczystości  40-lecia Muzeum w Brodnicy oraz 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Z okazji jubileuszu  w imieniu mieszkańców Gminy Brodnica oraz własnym Wójt złożył na ręce Dyrektora Muzeum gratulacje oraz złożył okolicznościowe życzenia.  


XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 15-16.10.2013r. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski brał udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP w Serocku k. Warszawy. Uczestnicy Kongresu dyskutowali między innymi na temat finansowania inwestycji na obszarach wiejskich w pespektywie lat 2014 – 2010, w sprawach z zakresu oświaty oraz problemach związanych z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

finansowanierozwoju.pdfStanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 - 20120
odpadykomunalne.pdfStanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie wdrażania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz niezbędnych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oswiata.pdfStanowisko XIV Kongresu Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie oświaty

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim.
 
Oferujemy:
  • Doradztwo z zakresu prawa, rachunkowości i księgowości, marketingu.
  • Szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.
  • Wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami.
  • Możliwość bezpłatnego korzystania z sali dla potrzeb tworzących się lub działających spółdzielni i organizacji.

plakat_owes.pdfPlakat
ogolneoowes.pdfZaproszenie

Spotkanie w Gdańsku o gazie z łupków

1 października w Gdańsku odbyło się z udziałem Wójta Gminy Brodnica pierwsze wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W wysłuchaniu wzięło udział ponad 150 osób, a około 30 z nich wystąpiło w roli aktywnych uczestników. Wszystkie osoby chętne do zabrania głosu miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy, urzędnicy samorządowi (wszystkich szczebli) z regionów, w których trwają poszukiwania, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych i innych spółek związanych z gazem z łupków, które prowadzą działalność w regionie Polski północnej.Uwaga: Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 17 października 2013 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji można pobrać z załącznika umieszczonego poniżej lub w Urzędzie Gminy Brodnica.

deklaracja.docxDeklaracja

Darmowy film edukacyjny pt. "Nagłe zatrzymanie krążenia"

Film powstał pod patronatem merytorycznym Polskiej Rady Resuscytacji, z pomocą Urzędu Miasta Krakowa. Jest to pierwszy w Polsce film interaktywny, dotyczący pierwszej pomocy. Widz może wybierać poprawny scenariusz działań, klikając w przyciski umieszczone na filmie. Zapraszamy na stronę https://www.szkolenia-bhp24.pl/nagle-zatrzymanie-krazenia. Poniżej w pliku znajdują się do pobrania materiały informacyjne.

zaproszenie.docxMateriały informacyjne

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i wodociągów

W dniu 30 września br. Wójt Gminy Brodnica podpisał umowę na wykonanie (w tym roku) kolejnej inwestycji kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie naszej gminy. W drugim przetargu na realizację tej inwestycji wystartowały trzy firmy a najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „FISZER”, inż. Zdzisław Fiszer z Brodnicy za cenę brutto 273.378,04 zł.Inwestycje  w Gortatowie

W tym roku w Gortatowie zrealizowaliśmy dwie inwestycje: przebudowę drogi Jastrzębie – Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km (od skrzyżowania z drogą powiatową) oraz remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową parkingu. Zintegrowany Informator Pacjenta

26 września 2013r. od godz. 9.30- 17.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, będzie można założyć indywidualne konto, które pozwoli korzystać z wielu danych serwisu internetowego NFZ, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Osobiste konto w ZIP to także dostęp, m.in. do informacji o leczeniu od 2008 roku, o wykonanych badaniach, o kosztach tych badań, o zrealizowanych receptach, o wizytach u lekarza rodzinnego, składkach zdrowotnych itd.

Aby założyć konto niezbędny jest dowód osobisty.

Więcej informacji na temat ZIP na stronie zip.nfz.gov.pl

zipulotka.pdfUlotka

Dożynki Powiatowo – Gminne Karbowo 2013

Dnia 1 września 2013 r. na placu przy ulicy Żmijewskiej w Karbowie odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.00 Mszą Świętą Polową dziękczynną za tegoroczne plony, odprawioną przez Ks. Proboszcza Wiesława Pacaka. Po Mszy Świętej nastąpiła uroczysta ceremonia przekazania przez starostów dożynkowych chleba dożynkowego i podzielenia się nim z wszystkimi gośćmi i zgromadzonymi uczestnikami dożynek. Starostami Dożynek w tym roku byli: Pani Barbara Zadrożna z Zaborowa i Pan Andrzej Zaniecki  z Szabdy - starostowie powiatowi oraz Pani Danuta Zielińska i Józef Jagiełło z Karbowa jako starostowie gminni. Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem 

Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym za niżej wymienione osoby:

- rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,

- rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,

- osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.

Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok oraz którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.Wsparcie dla organizacji i spółdzielni

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim zaprasza mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego do korzystania z bezpłatnego doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.Starostowie Powiatowo - Gminnych Dożynek Karbowo 2013
 
Poniżej prezentujemy osoby, które w tym roku pełnić będą honory starostów dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się w najbliższą niedzielę tj. 1 września w Karbowie.
 
Starostowie powiatowych  dożynek:
 
Starosta: Andrzej Zaniecki - ma 55 lat, mieszka w gminie Brodnica, gdzie prowadzi z rodziną 200-hektarowe gospodarstwo ogrodnicze. Uprawia truskawki, porzeczki, maliny i drzewa owocowe. Pan Zaniecki z żoną Renatą są bardzo dumni z czterech córek: Anny Izabeli, Natalii i Weroniki. Najstarsza Anna zdecydowała już o kontynuowaniu ogrodniczej tradycji rodziny.


Konsultacje społeczne projektu systemowego przewidzianego do realizacji w 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2014 r. planuje realizację projektu systemowego pn. ,,Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zalozeniaprojektu.docZałożenia projektu
formularzzgloszeniowy.docFormularz zgłoszeniowy

XIII Gminny Konkurs Ortograficzny

„O Pióro Wójta Gminy Brodnica” w Cielętach

Konkurs odbył się 19.06.2013r. w Szkole Filialnej w Cielętach. Brali w nim udział uczniowie z klas drugich i trzecich szkół z terenu gminy Brodnica tj. z Cieląt, Gortatowa, Gorczenicy i Szabdy. Szkoły wytypowały po trzech uczniów z każdej klasy – łącznie uczestniczyło 19 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa oraz Kierownik Szkoły Filialnej w Cielętach – p. Maryla Wolentarska.Podsumowanie warsztatów artystycznych dla dzieci „Szukam artysty w sobie”

W dniu 5 lipca 2013r. w Gminnej Bibliotece w Szczuce odbyło się podsumowanie warsztatów artystycznych dla dzieci „Szukam artysty w sobie” zorganizowanych w maju i w czerwcu w Gorczenicy, Cielętach i Gortatowie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej. Pomysłodawcami i organizatorami warsztatów byli: Zenon Matuszewski (prezes TMZM) oraz Elżbieta Krajnik (członek TMZM).


Koncert w Szczuce

Dnia 21 czerwca 2013r. dla młodzieży szkolnej Gimnazjum w Szczuce odbył się autorski program - koncert profilaktyki uzależnień w wykonaniu Jarosława Tioskowa pt. „Złodzieje Życia”, sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Brodnica.


Mateusz Zagórski z Gortatowa Młodzieżowym Mistrzem Polski w biegu na 400 m

W dniach 29-30 czerwca 2013r. w Bydgoszczy odbyły się 30. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce. Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "BRODNICA" reprezentowali czterej zawodnicy. Mieszkaniec Gortatowa - Mateusz Zagórski został Młodzieżowym Mistrzem Polski w biegu na 400m osiągając czas 47.08.  Ponadto wspólnie z kolegami w sztafecie 4x400m wywalczył srebrny medal.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć zawodnikom i ich trenerowi – Panu Zenonowi Rosińskiemu!


Nowe ceny za wodę i ścieki

Wójt Gminy Brodnica ogłasza, że od dnia 16 lipca 2013 r. do 15 lipca 2014 r. na terenie Gminy Brodnica będą obowiązywać nowe ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki są dostępne w Urzędzie Gminy Brodnica oraz są umieszczone w załączniku poniżej.

informacjawoda.pdfWysokość cen za dostarczonę wodę i odporwadzone ścieki

Zawarcie umowy na odbiór odpadów z Gminy Brodnica

W dniu 24 czerwca 2013r. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Brodnica. Umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie zawarta została na okres od 01.07.2013r. do 30.06.2014r.Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Gimnazjalnych 

Dnia 13 czerwca br. w Brodnickim Domu Kultury, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Brodnica, odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Gimnazjalnych. W przeglądzie tym obok uczniów gimnazjów z miasta Brodnicy zaprezentowali się także gimnazjaliści ze Szczuki. 23 uczniów Gimnazjum w Szczuce zaprezentowało przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka – czyli spojrzenie w lustro”. Spektakl przygotowały nauczycielki z Gimnazjum w Szczuce - Panie Ewa Stasiak i Emilia Czajkowska.


Absolutorium Wójta Gminy Brodnica

W dniu 17 czerwca 2013r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Brodnica, na której radni rozpatrzyli sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Brodnica oraz sprawozdanie finansowe za 2012r. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Toruniu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brodnica, Radni zatwierdzili sprawozdania za 2012 rok i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Edwardowi Łukaszewskiemu.XIV Gminny Konkurs Recytatorski „ Poeci dziecięcej radości”

Dnia 12.06.2013r. w Szkole Podstawowej im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy spotkali się miłośnicy poezji dziecięcej. W XIV Gminnym konkursie Recytatorskim wzięło udział 35 młodych recytatorów - uczniów klas I-III ze szkół w Cielętach, Gortatowie Szabdzie i Gorczenicy. Temat tegorocznego konkursu brzmiał „ W świecie zwierząt”


Spektakl teatralny dla dzieci w Karbowie
Na zaproszenie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Przyjaciół wsi Karbowo, przy współfinansowaniu ze środków Gminy Brodnica, 12 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Karbowie wystawiono spektakl teatralny dla dzieci. Przedstawienie pod tytułem "PORZĄDKI U ZYZIA" w wykonaniu artystów z Profilaktyczno - Edukacyjnego Teatru dla Dzieci i Młodzieży MORALITET z Krakowa opowiadało bajkę o Królu, Królewnie i Kwiatowej Czarownicy, w którą zostały wplecione poważniejsze zagadnienia, dotyczące ochrony środowiska, segregacji śmieci i dbałości o otaczający świat. Przedstawienie przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-4 szkół podstawowych cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dzieci z widowni brały aktywny udział w spektaklu – pomagały bohaterom bajki i ćwiczyły razem z nimi. Po przedstawieniu była jeszcze zabawa i tańce oraz poczęstunek (ciasto i soczki) dla dzieci.


„IV Bieg Napoleoński” w Gminie Brodnica

                16 czerwca 2013 r. w Szabdzie odbyła się   impreza sportowo-rekreacyjna pn. „BIEG NAPOLEOŃSKI” zorganizowana w ramach IX Dni Gminy Brodnica. 
O godz. 13.45 ruszył bieg na dystansie 5 km, zaś o godz. 14.00 - drugi na dystansie 10 km. Trasa biegu przebiegała przez Szabdę - Belfort - Mszano i kończyła się metą przy Szkole Podstawowej w Szabdzie. Zwycięzcy w każdej grupie wiekowej, z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Najlepsi dodatkowo puchary i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczała Przewodnicząca Rady Gminy Brodnica p. Violetta Sternicka wraz z Sekretarzem Gminy Brodnica p. Justyną Klimowską oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szabdzie p. Dorotą Katarzyńską. Fundatorem wszystkich nagród była Gmina Brodnica. Funkcję sędziego głównego biegu pełnił pan Bogumił Kupczyk.V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013 r.
XIV Gminna Spartakiada Sportowa

Dnia  29.05.2013r. na sali sportowej w Szczuce oraz przyległych obiektach odbyła się    XIV Gminna Spartakiada Sportowa zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich  oraz XIX Sportowego  Turnieju Miast i Gmin 2013r.

kopiastmig-sprawozdanie_v2-1.xlsSTMiG - SPRAWOZDANIE

Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków

17 maja 2013r. w Szkole Filialnej w Cielętach odbył się Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski pt. „Humor w poezji dziecięcej”. Brały w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gortatowie i Filii w Cielętach, Szkole Podstawowej w Szabdzie oraz Szkole Podstawowej w Gorczenicy. Z każdego oddziału przedszkolnego danej szkoły recytowało po troje dzieci.Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English I know”

W dniu 22 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Szabdzie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „English I know” w kategorii klas 3-6. W konkursie uczestniczyło 38 uczniów ze szkół w Gorczenicy, Szabdzie, Gortatowie oraz z Filii w Cielętach. Uczniowie mieli na rozwiązanie testu 45 minut. Prace konkursowe sprawdzały: przewodnicząca komisji konkursowej Magdalena Łabuz oraz Renata Czarkowska z SP w Gortatowie i Tetyana Duszyńska ze SP w Gorczenicy a także Magdalena Budzich i Anna Śliwińska z Urzędu Gminy Brodnica.


VII Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Dnia Samorządowca


W dniu 25 maja br. na strzelnicy Jednostki Wojskowej w Brodnicy pod patronatem Wójta Gminy  Brodnica odbyły się VII Zawody w Strzelectwie Sportowym z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które to święto przypada dnia 27 maja. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w  zawodach zorganizowanych wspólnie z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Kraju udział wzięło 38 zawodników z terenu Powiatu Brodnickiego - Starosta, Wójtowie,  pracownicy  Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego, Radni Gmin i Rady Powiatu Brodnickiego. Organizator – Wójt Gminy Brodnica Pan Edward Łukaszewski  zapewnił na zakończenie pyszną grochówkę.


100-letnie urodziny mieszkanki Gminy Brodnica

W dniu 21 maja 2013r. 100-letnie urodziny obchodziła mieszkanka naszej gminy Pani Władysława Wontorowska ze Szczuki. Dostojnej Jubilatce Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski, w imieniu mieszkańców Gminy Brodnica oraz własnym, wręczył bukiet kwiatów, okolicznościowy list gratulacyjny oraz upominek.


XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich  Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu

W dniu 16 maja 2013r. Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski wziął udział w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich  RP w Poznaniu. Podczas obrad Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi ZGW RP i przyjęło jednogłośnie budżet Związku na 2013 rok.


OFERTA
dla osób przyłączających się do kanalizacji sanitarnej


Procedura uzyskania dofinansowania budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brodnica z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Gmina Brodnica zaprasza mieszkańców do zapoznania się z warunkami pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

deklaracjak.docxDeklaracja
________________________________________________________________________________________
OFERTA

dla osób chętnych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Gmina Brodnica zaprasza mieszkańców chętnych do składania wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem wykonania inwestycji jest uzyskanie dofinansowania przez Gminę Brodnica.


deklaracjabudowyprzydomowychoczyszczalni.docxDeklaracja


Podpisanie umowy na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brodnica w 2013 roku.

Dnia 13 maja br. w Urzędzie Gminy Brodnica, Wójt Gminy Brodnica – Edward Łukaszewski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno–Handlowo-Usługowym „ABBA-EKOMED” Sp. z o.o. w Toruniu na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brodnica”.


XV lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy

W dniu 8 maja 2013r. Wójt Gminy Brodnica  Edward Łukaszewski wziął udział  w uroczystości XV lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy połączone z XVI Ogólnopolskim Festiwalem Artystycznym Osób Niepełnosprawnych. Z okazji jubileuszu, na ręce kierownika Warsztatu, Wójt złożył w imieniu mieszkańców Gminy Brodnica oraz własnym okolicznościowe życzenia.

________________________________________________________________________

Dzień Strażaka – Szczuka 2013 r.

W dniu 5 maja bieżącego roku w Szczuce odbyły się uroczyste gminne obchody „Dnia Strażaka”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Fabiana i Sebastiana w Szczuce.Wynik konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych

W dniu 22 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy Brodnica  zostały podpisane umowy na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.Spotkanie w sprawie strategii rozwoju dróg w Województwie Kujawsko-Pomorskim

W piątek 12 kwietnia 2013 roku godzinie 10 Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski udział w spotkaniu z przedstawicielami województwa (miedzy innymi Dyrektorem   Departamentu Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Panem Rafałem Pietrucieniem, Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Panem Sebastianem Borowiakiem oraz Panem Januszem Brzezickim - kierownikiem RDW w Wąbrzeźnie) dotyczącego strategii rozwoju dróg w Województwie Kujawsko-Pomorskim zorganizowanym przez Starostę Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego.

Złote Gody w Gminie Brodnica

W dniu 11 kwietnia 2013r. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się uroczystość wręczania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrody  dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.


Wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – etap gminny

 

W dniu 8 kwietnia przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem eliminacji gminnych był Wójt Gminy Brodnica. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Gorczenicy z udziałem drużyn ze Szkoły Podstawowej w Gorczenicy, Szabdzie i Gortatowie oraz dwóch drużyn z Gimnazjum w Szczuce.

Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków unijnych remontu budynku świetlicy wiejskiej i budowę placu zabaw w Karbowie

Wczoraj (8 kwietnia) w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wśród przedsięwzięć które uzyskały dofinansowanie znalazł się także projekt przygotowany przez Gminę Brodnica pn. „Remont budynku świetlic wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie”.  Wójt Edward Łukaszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali z przedstawicielami Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę,  dzięki której Gmina Brodnica otrzyma pomoc finansową w kwocie 228.000 zł na realizację w 2014 roku inwestycji w Karbowie. Wartość przygotowanego projektu w Karbowie to 431.931,95 zł.  

Informacja o zakończeniu „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Szabdzie poprzez przebudowę i remont pomieszczeń sanitarnych” w ramach „Małych projektów”

              W marcu 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce złożyła do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wniosek o dofinansowanie w zakresie „Małych Projektów” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szabdzie poprzez przebudowę i remont pomieszczeń sanitarnych”.  Złożony wniosek uzyskał 12,25 punktów i po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, pod koniec sierpnia podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w kwocie 12.000 zł. Całość kosztów zadania opiewała na kwotę 30.120,36 zł.


XI Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych

– Szabda 20 marca 2013r.

          Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych w Szabdzie odbył się w tym roku już po raz jedenasty. Organizacją imprezy zajęła się Gminna Biblioteka w Szczuce. W tym roku na konkurs wystawiono łącznie dziewięć palm wykonanych przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych w Gorczenicy i Szabdzie i z Gimnazjum w Szczuce oraz przez koła gospodyń wiejskich ze Szczuki, Gorczenicy, Niewierza, Bartnik i Karbowa a także przez Klub Seniora z Karbowa. Palmy konkursowe są z roku na rok coraz ładniejsze, wykonane z niezwykłą precyzją. Twórcy wkładają w ich wykonanie wiele pracy i pomysłowości dzięki czemu każda palma jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Nasze palmy biorą też udział w Konkursie Powiatowym w Bobrowie i od lat zajmują czołowe lokaty. Wszyscy uczestnicy przeglądu gminnego otrzymali nagrody finansowe.Język migowy w Urzędzie Gminy Brodnica
Osoby niesłyszące, które chcą załatwić sprawy administracyjne mogą skorzystać  z pomocy wybranego tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika lub pracownika urzędu, który ukończył kurs języka migowego.

img-419074425.pdfzałącznik
Strategia Rozwoju Kultury i Sportu Gminy Brodnica na lata 2011-2015.


29 marca br. w sali narad Urzędu Gminy Brodnica odbyło się I spotkanie Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Kultury i Sportu Gminy Brodnica na lata 2011 - 2015".

Czy podoba ci się nowa strona Urzędu Gminy?
SP_Gortatowo
SzkołaPodstawowawSzabdzie
Gmina Brodnica    |    BIP    |    Agroturystyka    |    Galeria Zdjęć    |    Kontakt    |    Konsultacje społeczne